Modulární vylepšení

Radionuklidový interaktivní systém

Světově jedinečný systém umožňující plně automatizované a interaktivní pozorování umělých zdrojů radioaktivity.

Uživatel pouhým stiskem interaktivního tlačítka aktivuje robotický systém, který vsune požadovaný radioaktivní zářič do pozorovací plochy Nuledo mlžné komory. Diváci tak mohou na vlastní oči pozorovat částice pocházející z umělých radioaktivních zdrojů a porovnat je s přírodní radioaktivitou.

Moderní průmyslový počítač, umístěný v nitru Nuledo mlžné komory, řídí celý systém radioaktivních zářičů. V Nuledo mlžné komoře je možné zkoumat vzorek slabě radioaktivního americia Am-241, zdroje alfa částic (alfa záření), či vzorek slabě radioaktivního stroncia Sr-90, zdroje elektronů (beta záření). Každý tak může interaktivně a jednoduše sledovat úžasné divadlo mikrosvěta, které vypovídá o tom, jak funguje naše příroda.

Celý systém Radionuklid modulu je umístěn uvnitř Nuledo mlžné komory a je zcela nepřístupný, nikdy tak nemůže dojít ke kontaktu uživatele s radioaktivním vzorkem.

Radionuklid modul nabízí jedinečnou možnost:

 • Aktivně ovlivnit dění v Nuledo mlžné komoře.

 • Porovnat přírodní chaotickou radiaci přicházející ze všech směrů v kontrastu s přísně směrovanou radiací vycházející z umělého zdroje záření.

 • Rozpoznat rozdíly v pronikavosti alfa a beta záření (obě zanechají různě dlouhé stopy v mlžné komoře).

 • Naučit se rozeznat stopy alfa částic (tlusté a krátké) a elektronů (tenké a dlouhé).

 • Vidět na vlastní oči stínění záření (teprve po automatickém odstranění stínítka jsou vidět mlžné stopy částic radioaktivního záření).

 

Radonový interaktivní systém

Unikátní automatický systém injektáže radioaktivního plynu radonu nabízí nevídanou podívanou.
Radon modul se skládá z automatického mechanismu injektáže radioaktivního plynu radonu, interaktivního tlačítka a speciálního thoriového okénka.

Jednoduchým stiskem tlačítka aktivuje Radon modul systém injektáže radioaktivního plynu radonu Rn-220 do oblasti pozorovací plochy Nuledo mlžné komory. Během stisknutí se aktivuje unikátní thoriové okénko obsahující zdroj radonu. Thoriové okénko pomocí vysoce luminózního LED osvětlení názorně demonstruje divákům, odkud intenzivní smršť radioaktivních částic v Nuledo mlžné komoře pochází a že se jedná o umělý zdroj těchto částic.

Následně můžeme v Nuledo mlžné komoře pozorovat fascinující rozpad thoriové řady, kdy se radon Rn-220 rozpadá alfa přeměnou na polonium Po-216, které se ihned poté rozpadá na olovo Pb-212. Obě přeměny jsou spojené s vyzářením částice alfa. Tyto dva po sobě rychle jdoucí rozpady pozorujeme na pozorovací ploše Nuledo mlžné komory jako stopy typického tvaru písmene “V”. Jedná se právě o stopy dvou vyzářených alfa částic, které vytvoří nádhernou ukázku mlžných stop.

Celý systém Radon modulu je umístěn uvnitř Nuledo mlžné komory a je zcela nepřístupný, nikdy tak nemůže dojít ke kontaktu uživatele se zdrojem radonu.

Radon modul nabízí jedinečnou možnost:

 • Aktivně ovlivnit dění v Nuledo mlžné komoře.

 • Sledovat v reálném čase rozpad jednoho jediného atomu látky.

 • Názorně v praxi demonstrovat část thoriové rozpadové řady (konkrétně rozpad radonu Rn-220).

 • Předvést ve speciálním thoriovém okénku zdroj, odkud radon Rn-220 pochází.

 • Jednoduše si představit a pochopit princip poločasu rozpadu (každou minutu lze pozorovat polovinu rozpadů radonu, tedy polovinu stop tvaru písmene „V“).

 • Vidět na vlastní oči spontánní difúzi a šíření radonu z jedné části Nuledo mlžné komory do druhé.

 

Kamera modul

Projekce veškerého dění v Nuledo mlžné komoře je jedinečný způsob, jak zpřístupnit pozorování neomezeně velké skupině návštěvníků.

Díky Kamera modulu je možné sledovat mlžné stopy z Nuledo mlžné komory v neomezeně velkém počtu diváků najednou. Speciálně vyvinutá minikamera umístěná uvnitř zařízení snímá pozorovací plochu Nuledo mlžné komory. Signál z minikamery je pak přímo uvnitř Nuledo mlžné komory zpracován a vyveden na HDMI, či Ethernet výstup. Dále již pak stačí pouze jednoduše připojit vhodné zobrazovací zařízení jako je projektor či monitor a pozorování ve velkém může začít.

Obraz mlžných stop snímaný v Nuledo mlžné komoře může být promítán kamkoliv a vytvořit tak úžasný efekt, díky kterému mají diváci možnost si představit, že jsme celý život obklopeni nezměrným počtem elektricky nabitých částic.

Kamera modul nabízí jedinečnou možnost:

 • Sledovat dění v Nuledo mlžné komoře v neomezeně velkých skupinách.

 • Prozkoumat detaily každé jednotlivé částice v Nuledo mlžné komoře.

 • Vytvořit úžasný efekt, díky kterému mají diváci skutečný pocit, že jsme celý život obklopeni nezměrným počtem elektricky nabitých částic

 • V případě zájmu je možné zařídit živý přenos (LIVE-STREAM) na internet, či nahrávání záznamu z Nuledo mlžné komory.

 

CloudControl

Přeměna Nuledo mlžné komory ve zcela autonomní zařízení s rozsáhlými možnostmi nastavení a vzdáleného ovládání.

CloudControl modul rozšiřuje vybavení Nuledo mlžné komory o speciální dotykový panel, na kterém je možné nastavit všechny editovatelné parametry zařízení.

Díky CloudControl modulu je navíc dokonce možné se připojit pomocí Ethernet spojení do místní sítě (LAN) a ovládat ji vzdáleně. K ovládání Nuledo mlžné komory tak již není zapotřebí fyzická přítomnost!

Týdenní časovač zajistí, že se Nuledo mlžná komora sama automaticky zapne a vypne v požadovaný čas, který si uživatel jednoduše nastaví na dotykovém panelu.

Pokud Vaše Nuledo mlžná komora obsahuje i Radionuklid modul či radon modul, CloudControl modul dokáže tyto další moduly speciálně nastavovat a upravovat. Jedná se například o nastavení doby aktivace radioaktivního zářiče a délka injektáže radonu či nastavení rozložení funkcí interaktivních tlačítek dle vlastních potřeb.

Velký přínos pro uživatele přináší také statistiky přístupné na dotykovém panelu CloudControl modulu. Kupříkladu počet stisků interaktivních tlačítek je vždy velmi užitečnou informací pro každé veřejné výstavní místo, ať už z hlediska návštěvnosti nebo zájmu o daný exponát.

CloudControl modul nabízí jedinečnou možnost:

 • Nastavit automatické vypínání a zapínaní Nuledo mlžné komory.

 • Ovládat Nuledo mlžnou komoru vzdáleně přes internet nebo místní síť (LAN).

 • Nastavovat parametry Radionuklid modulu a Radon modulu.

 • Přiřazovat uživatelská interaktivní tlačítka Radionuklid modulu a Radon modulu.

 • Získat přístup k užitečným statistikám.