Reference

Vybrané reference

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN

Místo: Ženeva, Švýcarsko, 2016

Do CERNu, největší světové organizace pro jaderný výzkum, byla Nuledo zakázková mlžná komora pořízena jako unikátní nástroj pro popularizaci a osvětu v oblasti jaderné fyziky a mikrosvěta.

Inovace informačního centra SÚRAO

Místo: Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika, 2018

Navržený koncept inovace informačního centra popularizuje přírodní a technické vědy zábavnou a interaktivní formou a podněcuje samostatné kritické myšlení, individuální zvídavost a touhu po poznání jak u neodborné laické veřejnosti, tak i u odborně zdatných návštěvníků.

Jaderná elektrárna Dukovany

Místo: Dukovany, Česká republika, 2017

Do Jaderné elektrárny Dukovany byla mlžná komora Nuledo Unica dodána především jako nástroj, díky kterému můžou návštěvníci na vlastní oči pozorovat nejen radioaktivitu přírodní, kterou jsme neustále obklopeni, ale také radioaktivitu umělou, a to především díky speciálním vylepšením: Radon modul a Radionuklid modul. Návštěvníci tak mohou hlouběji proniknout do problematiky radioaktivního záření a lépe porozumět principu, na kterém jaderné elektrárny fungují.

Science muzeum CosmoCaixa

Místo: Barcelona, Španělsko, 2017

Science muzeum CosmoCaixa v Barceloně si pořídilo mlžnou komoru Unica, aby umožnilo svým návštěvníkům proniknout do tajů mikrosvěta a jaderné a částicové fyziky. Interaktivní prvky navíc návštěvníky vtáhnou do děje a umožní jim hravou formou poznat, jak funguje svět kolem nás.

Steno muzeum

Místo: Aarhus, Dánsko, 2018

Steno muzeum v Dánsku má své vlastní planetárium a věnuje se nejen fyzice, ale také botanice či anatomii. Návštěvníci se mohou dozvědět něco o penicilinu a RTG záření a nově, díky mlžné komoře Nuledo Compacta, mohou lépe porozumět fyzikální stránce již zmíněného RTG záření ale i principům nukleární medicíny, jako jsou například protonová léčba nebo pozitronová emisní tomografie (PET).