Mlžná komora pro CERN

Společnost Nuledo dodala světově a historicky nejmodernější mlžnou komoru Evropské organizaci pro jaderný výzkum – CERN.

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN
Místo: Výstava Microcosm, Ženeva, Švýcarsko, 2016

Do CERNu, největší světové organizace pro jaderný výzkum, byla Nuledo zakázková mlžná komora pořízena jako unikátní nástroj pro popularizaci a osvětu v oblasti jaderné fyziky a mikrosvěta.

Nuledo Custom Cloud Chamber designed for CERN is the most advanced cloud chamber from Nuledo so far.

Kde přesně Nuledo mlžnou komoru v CERNu najdete?

Nuledo zakázková mlžná komora se nachází na výstavě Microcosm CERN ve švýcarské Ženevě.

Výstava provede návštěvníka skrz klíčové instalace v CERNu. Můžete sledovat cestu částic z láhve s vodíkem, přes síť urychlovačů až ke srážkám částic uvnitř rozsáhlých experimentů.

Konfigurace Nuledo zakázkové mlžné komory pro CERN

Radonový interaktivní systém
Systém injektáže radonu umožňuje pozorovat thoriovou rozpadovou řadu. Pomocí thoriového okénka lze demonstrovat, že se jedná o umělý zdroj radioakt. záření.

Kamera modul
Moderní kamerový systém umožňuje projektovat stopy radioaktivních částic z Nuledo mlžné komory po celé výstavní místnosti “Microcosm”.

Radionuklidový interaktivní systém
Radionuklid modul umožňuje v Nuledo mlžné komoře na vlastní oči pozorovat fyzikální specifika různých druhů záření pocházejících z umělých zdrojů radioaktivního záření.

CloudControl
Vysoká míra personalizovatelnosti umožňuje přizpůsobit funkční parametry mlžné komory otevírací době výstavy či zpětné vazbě návštěvníků.

Zakázkový design
Vnější design Nuledo zakázkové mlžné komory pro CERN byl našimi designovými specialisty vytvořen přesně na míru ženevské výstavě “Microcosm”.

Doprava a instalace
Nuledo zakázková mlžná komora byla zákazníkovi dodána přímo až do výstavní místnosti v Ženevě, kde proběhla kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu.

Nuledo Custom Cloud Chamber at the Microcosmos exhibition of the CERN at Geneva.

Nuledo Custom Cloud Chamber represents particle detectors before particle accelerators at CERN Microcosmos exhibition.

Nuledo Custom Cloud Chamber welcome the visitors in the first exhibiton room of the CERN Microcosmos exhibition.

Nuledo Custom Cloud Chamber is designed to fit in the CERN Microcosmos exhibition perfectly.